Σειρά Σεμιναρίων Digital Strategy: Χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής στην ψηφιακή εποχή

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το τελευταίο σεμινάριο της σειράς σεμιναρίων Digital Strategy, που συνδιοργάνωσε η  iTrust Digital με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒE), τον οποίο ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία και  ομαλή διεκπεραίωση των σεμιναρίων.

Αυτό στο οποίο δόθηκε έμφαση ήταν η χρήση των σωστών ψηφιακών εργαλείων και μέσων για τη χάραξη μιας ορθολογικής επιχειρηματικής στρατηγικής, που να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Μέσα από αυτό η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προωθήσει το brand και τα προϊόντα της σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιτύχει μεγαλύτερα μεγέθη διεθνών πωλήσεων.

Καινοτομία: Διαδραστική πλατφόρμα ερωτήσεων

Κατανοώντας ότι οι πιθανές ερωτήσεις ήταν πολλές & ποικίλες, για πρώτη φορά οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν εκ των προτέρων το περιεχόμενο του κάθε σεμιναρίου μέσω μίας Online πλατφόρμας.

Οι συμμετέχοντες των σεμιναρίων μπορούσαν να υποβάλλουν προτεινόμενη θεματολογία και ερωτήσεις, καθώς και να ψηφίζουν τις ερωτήσεις που έχουν υποβάλλει οι άλλοι συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας τις απαντήσεις στα πιθανά τους ερωτήματα.

Θεματολογία των σεμιναρίων

Η σειρά των σεμιναρίων αποτελείτο από 4 ενότητες, οι οποίες μπορούσαν να παρακολουθηθούν μεμονωμένα ή στο σύνολό τους. Κάθε σεμινάριο χωρίστηκε σε δύο μέρη, σε ένα θεωρητικό μέρος και σε ένα πρακτικό, όπου υλοποιούνταν ανάλυση διαφόρων case studies από τους συμμετέχοντες.

Search Engine Optimization

Η πρώτη ενότητα αφορούσε τη στρατηγική Search Engine Optimization (SEO). Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν εκτενώς οι παράγοντες κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης και οι διαφορές μεταξύ On-page, Off-page & Technical SEO.

Google Ads

Η δεύτερη ενότητα σχετιζόταν με τα Google Ads, τις επιμέρους επιλογές που προσφέρει, ανάλυση των διαφορετικών δικτύων (Search and Display Network), επιλογές στόχευσης και σημαντικά KPIs που πρέπει να παρακολουθούνται.

Social Media Marketing

Η τρίτη ενότητα αφορούσε το Social Media Marketing, κάνοντας focus στα σημαντικότερα δίκτυα (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter και Snapchat) και τις λειτουργίες που προσφέρουν, την επιλογή του κοινωνικού δικτύου ανάλογα τον επιχειρηματικό στόχο και τα Performance metrics για αξιολόγηση και βελτιστοποίηση απόδοσης.

Digital Strategy

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα αφορούσε τη χάραξη μίας συνολικής Digital στρατηγικής. Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν χρήσιμα διαθέσιμα εργαλεία, βασικά βήματα για τον σχεδιασμό μίας επιτυχημένης στρατηγικής, καθώς και βασικά business και Performance KPIs.

σεμινάρια digital strategy workshops

σεμινάρια digital strategy case studies

IMG dd688e9593f8b63dcff6f6429b806562 V

Οι εισηγητές του κύκλου σεμιναρίων ήταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της iTrust Digital, κ. Σπυρίδης Ανδρέας και ο Head of Performance , Φωτιάδης Πέτρος.

Στόχος μας είναι η συνεχής εκπαίδευση και μάθηση. Η κατανόηση των απαραίτητων εννοιών και εργαλείων είναι αναγκαία για κάθε επιχείρηση, με σκοπό τη χάραξη μίας επιχειρηματικής στρατηγικής στη ψηφιακή εποχή.

Αφήστε μια απάντηση