Μαθητεία Ο.Α.Ε.Δ. – Γ.Δ.Ε.Ε.

OAED Cover Photo

Ιστορία Επιτυχίας

Μαθητεία Ο.Α.Ε.Δ. – Γ.Δ.Ε.Ε.

Το πρόγραμμα της Μαθητείας ΟΑΕΔ-ΓΔΕΕ, μέσα από τη στρατηγική συμβολή της iTrust, διαμόρφωσε την καμπάνια της για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της.

Η iTrust σχεδίασε μα στρατηγική στα social media για να υποστηρίξει την αναγνωρισιμότητα του brand. Με βάση εξειδικευμένες ιδέες, ο οργανισμός βελτίωσε αισθητά την προβολή του αλλά και το ενδιαφέρον προς το πρόγραμμα της μαθητείας.

Η Ιστορία

Η μαθητεία Ο.Α.Ε.Δ. – Γ.Δ.Ε.Ε. προσφέρει σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου εκπαιδευτικά προγράμματα σε τοπικές επιχειρήσεις γύρω από θεωρητικούς και τεχνικούς τομείς.

Τα προγράμματα μέσα από τη μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ. βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, πραγματοποιώντας, το πρώτο, βασικό βήμα από τις θεωρητικές γνώσεις της τάξης στην επί του πρακτέου εμπειρία.

Τα γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελούν την ιδανική επιλογή για μαθητές που επιθυμούν να διαμορφώσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τοπικές επιχειρήσεις.