Amoiridis Law Services

Amoiridis Law Services Client

Κορυφαία νομική υποστήριξη

Η Amoiridis Law Services είναι ένας αναγνωρισμένος Ελληνικός νομικός όμιλος, που δραστηριοποιείται στο χώρο της επίλυσης διαφορών και των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η Ιστορία τους

Δίπλα στην επιχείρηση και τον επενδυτή, σε κάθε ανάγκη

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ένα μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο ειδικών συνεργατών, το έργο του νομικού ομίλου βασίζεται στην διαφάνεια και την καινοτομία, για να υποστηρίζει τους πελάτες του μέσα από λεπτές νόμιμες οδούς σε θέματα ξένων επενδύσεων, κληρονομικού δικαίου, επιχειρηματικού δικαίου και εμπορικών ζητημάτων.