Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο Hero Image

Ιστορία Επιτυχίας

Η iTrust διαμόρφωσε και υποστήριξε, με μεγάλη επιτυχία, ένα διαδικτυακό συνέδριο για το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο υποστηρίχθηκε και από καμπάνιες διάδοσης της εκδήλωσης στο Google Display Network και το LinkedIn, για να αυξηθούν οι συμμετοχές στο συνέδριο.

90 χρόνια

στήριξης των
ελληνογερμανικών
εμπορικών σχέσεων

Η Ιστορία

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στηρίζει ενεργά και αποτελεσματικά εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν χρήσιμους πόρους και δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.