Η Πολίνα είναι πρώην caffein addict. To οποίο είναι μάλλον δυστυχές γι΄αυτήν μιας και όλη η εταιρία λειτουργεί με καφεΐνη. Ακόμα και οι υπολογιστές.

Ήρθε στη Θεσσαλονίκη για σπουδές. Ξέχασε να επιστρέψει σπίτι. Σήμερα μετατρέπει ιδέες και οράματα σε λέξεις που συν-κινούν τους ανθρώπους.

“Nobody reads ads. People read what interests them, and sometimes it’s an ad.”
~Howard Luck Gossage